Chọn hãng bảo hiểm nhà định giá thấp?

Trường hợp nào thì chọn hãng bảo hiểm nhà định giá thấp? Đọc tiêu đề có thể một số bạn sẽ nghĩ là chẳng có khi nào cả, ai lại dại đi chọn hãng bảo hiểm định giá nhà thấp làm gì phải không? nhưng khoan, xin hãy đọc thêm trường hợp dưới đây để thấy đôi khi chúng ta cần...

Thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm nhà

Tìm hiểu những thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm nhà  Deductible (Tiền khấu trừ): Đây là số tiền bạn phải tự trả trước khi hãng bảo hiểm chi trả; thông thường, mức tiền khấu trừ càng cao, phí bảo hiểm hàng năm càng thấp. Liability Coverage (Trách nhiệm chi trả): Đây...

Bảo hiểm nhà Houston, đôi điều cần biết

Đôi điều về bảo hiểm nhà ở Houston (home insurance) Nhà mới xây Nếu bạn mua nhà mới xây (new home), bạn nên liên hệ builder hỏi họ có ​liên kết với hãng Bảo hiểm nhà nào không. Lý do là, thông thường giá của những hãng này sẽ rẻ hơn bạn mua từ những hãng ngoài do...