Tìm hiểu những thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm nhà 

Nhiều điều cần chú ý khi mua bảo hiểm nhà (home insurance)

Deductible (Tiền khấu trừ): Đây là số tiền bạn phải tự trả trước khi hãng bảo hiểm chi trả; thông thường, mức tiền khấu trừ càng cao, phí bảo hiểm hàng năm càng thấp.

Liability Coverage (Trách nhiệm chi trả): Đây là khoản chi trả mà hãng bảo hiểm sẽ thanh toán cho các hóa đơn y tế hoặc chi phí pháp lý nếu ai đó bị thương trong nhà (property) của bạn, thường là do sơ suất.

Personal Property (Tài sản cá nhân): Đôi khi được gọi là tài sản trong nhà của bạn, đây là tài sản hữu hình như đồ nội thất, đồ điện tử và quần áo …

Premium (Phí bảo hiểm): Đây là mức giá bạn phải trả cho bảo hiểm, thường là hàng năm hoặc hàng tháng.

Replacement Cost (Chi phí Thay thế): Đây là số tiền mà hãng bảo hiểm sẽ thanh toán cho toàn bộ chi phí thay thế nhà ở hoặc tài sản cá nhân của bạn, có thể lên tới mức tối đa trong hợp đồng. Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm tiêu chuẩn đều cung cấp chi phí thay thế, vì thế bạn cần phải chú ý để đảm bảo số tiền tối đa trong hợp đồng phải đủ cao để bù đắp cho bạn khi rủi ro xảy ra.

Actual Cash Value (Giá trị tiền mặt thực tế): Trong hợp đồng bảo hiểm, mục này sẽ cung cấp cho bạn giá trị tiền mặt hiện tại (đã khấu hao) cho tài sản cá nhân hoặc nhà ở của bạn.

Sub-Limits (Giới hạn phụ): Ngoài giá trị giới hạn trong hợp đồng, bảo hiểm nhà còn có những giới hạn phụ (sub-limits) dành cho những thiệt hại trong những trường hợp đặt biệt. Ví dụ như, giới hạn đền bù cho căn nhà $500,000, và giả sử sub-limits là 10% trong trường hợp bị thiệt hại động đất, nhưng nếu như có thiên tai động đất thì hãng chỉ đền $50,000 cho bạn, thay vì lên đến giá trị lớn nhất là $500,000.

Riders:  Đây là những điều khoản phụ bạn có thể đưa vào trong hợp đồng bảo hiểm tổng thể của mình để bảo hiểm cho các hạng mục cụ thể. Ví dụ: đồ cổ, đồ trang sức và tác phẩm nghệ thuật đắt tiền thường được mục Rider này che chở vì chúng quá giá trị nên không được bảo hiểm như tài sản cá nhân thông thường.

Trên đây là những giải thích cơ bản chung về những thuật ngữ trong hợp đồng bảo hiểm nhà dựa trên sự nghiên cứu và hiểu biết của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo sự chính xác của nó, cũng như chịu trách nhiệm về những diễn giải trên, khi mà ngôn ngữ chính của hợp đồng bảo hiểm nhà là English và nó có thể được định nghĩa khác nhau tùy theo hãng bảo hiểm, và/hoặc theo từng bang.

Gọi ngay 281 777 4287 để được hổ trợ

Medicare, Healthcare, Life insurance.
Auto, Home, Commercial insurance.
Travel, Short term medical and other insurances.
Liên hệ